4 Weekendenswingen inRivierenland
Zoek op een van onderstaande filters

Marrechausseemuseum

Marrechausseemuseum Website Marrechausseemuseum facebook

Weeshuiswal 9
4116 BR Buren

In het Marechausseemuseum ontdekt u het verleden, heden en toekomst van de Koninklijke Marechaussee. Er is voor jong en oud veel te ontdekken over de taken van de moderne Marechausee.

Geschiedenis Museum
In 1612 heeft Maria van Nassau, dochter van Willem van Oranje, opdracht gegeven om een weeshuis te bouwen in Buren.

De bezetting van het Weeshuis varieerde tussen de 12 en 40 kinderen met een gemiddelde van 25 kinderen. Het vaste personeel bestond uit een kleermaker, een naaijuffrouw en een tuinman die werden geholpen door de daarvoor in aanmerking komende kinderen, zodat de onderhoudsuitgaven tot een minimum werden beperkt. Toen het gebouw niet meer voldeed aan de eisen des tijds is het Weeshuis opgeheven. Het wordt sinds 1972 door de stichting Koninklijk Weeshuis verhuurd om te dienen als museum.

Naast het beschikbare museale erfgoed van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen, Rijksveldwacht, Gemeenteveldwacht en Rijks- en Gemeentepolitie besteedt het Marechausseemuseum ook aandacht aan de historie van het Koninklijk Weeshuis.

Koninklijke bezoeken
Bij het 300-jarig bestaan van het Weeshuis was koningin Wilhelmina aanwezig. Koningin Juliana was aanwezig bij de festiviteiten van het 350-jarig bestaan van het Weeshuis.
Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan heeft op 7 november 2013 prinses Beatrix een beeld in de tuin onthuld.

×